Osuszanie piwnic i fundamentów – komu zlecić?

Nawet jeśli budowla stoi jest na obszarze, gdzie wody gruntowe występują dość nisko, niewykluczone jest niebezpieczeństwo, że z biegiem czasu mury będzie penetrować woda. Może się to wydarzyć także bez ostrzeżenia w wyniku zalania przez nieszczelną instalację hydrauliczną bądź z powodu podtopienia, a niekiedy pojawienie się wilgoci następuje stopniowo w rezultacie nieprawidłowo wykonanej lub uszkodzonej hydroizolacji ścian.

Osuszanie domu – najpierw identyfikacja przyczyn

Zawilgocenie murów nie znaczy od razu, iż budynek nie nadaje się do zamieszkania. W pierwszej kolejności należy zacząć od zlokalizowania przyczyn tworzenia się wilgotnych zacieków. W pomieszczeniach takich jak toalety, niewietrzone piwnice czy kuchnie pojawiająca się na murach pleśń jest częściej wynikiem przecieków z nieszczelnego tarasu bądź dachu lub skraplania się pary wodnej. Takie sytuacje wymagają wykorzystania jednego lub wielu rozwiązań: przywrócenia właściwej wentylacji w pomieszczeniach, ogrzania murów, ocieplenia ścian, osuszania kondensacyjnego, użycia powłok paroszczelnych bądź poziomych blokad przeciwwilgociowych. Niestety na terenach, na których wody gruntowe sięgają wysoko i przenikają fundamenty oraz ściany budynków lub gdy zdarzyło się zalanie w wyniku powodzi (ewentualnie silnych opadów atmosferycznych), osuszenie ścian stanowi już zadanie dla fachmanów z obszaru hydroizolacji.

Różne metody osuszania murów

Zawodowcy, którzy mają rozległe kwalifikacje w osuszaniu murów zarówno budowli mieszkalnych, jak i przemysłowych, rozpoczynają swoją pracę od diagnozy źródła zawilgocenia i kondycji podmokłych ścian. Jest to podstawa do wskazania adekwatnych metod i produktów służących do osuszenia. Zawilgocenie budynków ceglanych, których tynki pęcznieją i wykruszają się, a na ścianach tworzą się zacieki, zapewne spowodowane jest kapilarnym przenikaniem wody przez mury. Po nieizolowanych ścianach z cegły woda pnie się wysoko – niekiedy nawet na parę metrów. Zdarza się to częstokroć, szczególnie w starych budynkach, aczkolwiek można to naprawić przywracając izolację poziomą murów, która wstrzyma unoszenie się wilgoci wzwyż. Następną fazą, oczywiście po dokładnym przygotowaniu murów, jest ich odgrzybienie oraz wykonanie izolacji pionowej.

Skuteczne osuszenie fundamentów polega nieraz przywróceniu hydroizolacji zewnętrznej. Zadaniem kompetentnego zespołu jest wtedy odsłonięcie zewnętrznej części ścian fundamentowych, pozbycie się zniszczonej izolacji bitumicznej, mat bentonitowych czy papy termozgrzewalnej, a w następnej kolejności nałożenie izolacji pionowej elastycznej albo mineralnej. W szeregu przypadków potrzebne będzie również odnowienie łączenia izolacji ścian z izolacją innych modułów budynków, jak przepusty kabli, płyty posadzkowe, żelbetonowe oraz przepusty rur.