Ochrona osób i mienia, czyli bezpieczeństwo przede wszystkim

Ochrona Kraków - dalsze informacje o tej usłudze

Form zabezpieczania mienia i osób jest całe mnóstwo. Wśród nich znajduje się postawienie na usługi agencji ochrony osób i mienia. Z usług takiej agencji najczęściej korzystają właściciele przedsiębiorstw oraz urzędy. Przybywa także osób prywatnych, które w ten sposób chcą chronić posiadany majątek.

Ochrona osób i mienia: z jakiego powodu warto korzystać z usług agencji?

Do występujących najczęściej zdarzeń losowych, które mogą się przytrafić właścicielowi firmy w czasie, kiedy go nie ma, jest włamanie. Do zdarzenia tego może dojść nie tylko w firmie, ale też w budynku publicznym. Oczywiście pracę potencjalnym włamywaczom można poważnie utrudnić, kupując antywłamaniowe drzwi i okna. Można także wykorzystać system alarmowy. Wszystkie wymienione zabezpieczenia z pewnością utrudnią włamywaczom wejście do budynku. Bezpieczeństwo urzędów i firm, ale również klientom oraz znajdującym się w nich pracownikom, można zapewnić, decydując się na skorzystanie z usług świadczonych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji można powierzyć najróżniejsze obowiązki. Mogą oni objąć ochraniany obszar dwudziestoczterogodzinnym monitoringiem, mogą również patrolować teren czy ewidencjonować niepokojące zdarzenia, które miały miejsce w budynku.

Ochrona osób i mienia – pozytywne strony dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, w którego firmie zatrudnionych jest więcej niż 25 pracowników zobowiązany jest każdego miesiąca opłacać obowiązkowe składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Agencja ochrony, w której zatrudnione są osoby z udokumentowaną niepełnosprawnością, może natomiast uzyskać status Zakładu Pracy Chronionej. Firmy, które postawią na nadzór znajdujących się w ich posiadaniu obiektów przez taką właśnie agencję, mają prawo do skorzystania z ulg na składki na PFRON. Ulga ta może wynieść nawet 65%. Na skutek tego w skali roku na zmniejszeniu składek wpłacanych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można zaoszczędzić bardzo wysokie kwoty.

Lokalizacja firmy:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]