Kiedy wykonuje się badania wysokościowe

Na www.bielskobadania.pl/zakres-uslug/ zamówisz badania wysokościowe Bielsko Biała.

Pracownicy wysokościowi wykonują swoje obowiązki często z narażeniem życia. Żeby wykluczyć występowanie groźnych sytuacji, polskie prawo wprowadziło konieczność przeprowadzania drobiazgowych testów sprawdzających czy kandydat nie cierpi na choroby stanowiące przeciwwskazanie do pracy na wysokościach. Jak wyglądają takie badania? Co ile lat trzeba je powtarzać?

Badania wysokościowe – dla osób pracujących na rusztowaniach, masztach i stropach

O pracy na wysokości mówi Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Według przepisów uznajemy za nią prace realizowane na powierzchni znajdującej się przynajmniej jeden metr nad poziomem ziemi. Do pracowników wysokościowych należą osoby wykonujące prace m.in. na drabinach, słupach, podestach itd. Specjalne testy sprawdzają czy kandydat nie ma wady wzroku bądź innych przeciwwskazań mogących narazić pracownika na ryzyko. Jak przeprowadzane są badania wysokościowe? Składają się one z trzech stadiów – badania laryngologicznego, neurologicznego oraz okulistycznego. Specjalista bada pacjenta w kierunku epilepsji, problemów z błędnikiem lub wad wzroku. Uzupełnieniem jest rutynowe badanie u lekarza medycyny pracy.

Badania wysokościowe – termin ważności

Badania do pracy na wysokości są ważne przez 2-3 lata. Osoby, które przekroczyły 50 rok życia muszą przechodzić je częściej – co 12 miesięcy. Najczęstszym przeciwwskazaniem do pracy na wysokości jest konieczność noszenia okularów, niedowidzenie, jak również schorzenia neurologiczne i schorzenia narządów ruchu. Warto podkreślić, że przeciwwskazaniem nie jest noszenie soczewek kontaktowych, chyba że praca wykonywana jest w ekstremalnych warunkach (pył, kurz). To jednak nie wszystkie wymogi – niektórzy pracownicy, oprócz wspomnianych wyżej badań, muszą przejść również testy psychologiczne. Poddawani są im przede wszystkim operatorzy suwnic, ciężkich maszyn budowlanych czy pracownicy obsługujący linie wysokiego napięcia.

Lokalizacja firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]