Jakie działania można zlecić agencji marketingowej?

Akcje reklamowe winny stanowić istotny element budowania rozpoznawalności firmy niezależnie od tego czy zajmujemy się świadczeniem usług, dystrybucją czy produkcją. Duże przedsiębiorstwa oraz korporacje mogą sobie pozwolić na utworzenie i utrzymanie swoich oddziałów ds. marketingu, jednak niewielkie firmy, które okazjonalnie decydują się na akcje promocyjne, przeważnie korzystają ze wsparcia zewnętrznych agencji reklamowych.

Co warto zlecić agencji marketingowej?

Agencja reklamowa to ekipa twórczych ludzi z wieloletnim doświadczeniem, mających szereg umiejętności z zakresu marketingu. Dzięki współpracy z zawodowcami bardzo dobrze orientującymi się zarówno w sferze tradycyjnej komunikacji medialnej, kampanii promocyjnych w internecie (prowadzenie kont social media, animacje i filmy viralowe), jak i grafiki (również DTP), agencja marketingowa zapewnia klientom wszechstronną obsługę. Nowe marki mogą zlecić opracowanie pełnej identyfikacji wizualnej razem z księgą logotypu i projektami akcydensów (wizytówki, koperty czy papier firmowy), a te które dysponują już własnym logo mogą być pewne, że będzie ono odpowiednio użyte w trakcie projektowania materiałów promocyjnych – folderów, kalendarzy, billboardów czy stoisk targowych. Agencja marketingowa napisze także interesujące, unikalne artykuły na stronę www zamawiającego, a także opracuje schemat kontaktów z klientami za pośrednictwem mediów społecznościowych, jak Twitter, Instagram czy Facebook.

Kiedy należy rozważyć współpracę z agencją reklamową?

Oferta agencji reklamowej kierowana jest głównie do firm, które nie mają własnego działu promocji. Jednak nie oznacza to, iż to wyłączny model kooperacji. Działanie agencji często polega na wsparciu funkcjonującego już w przedsiębiorstwie zespołu zajmującego się promocją. Jeśli zatem nie ma on doświadczenia w przygotowaniu targów, spotkań z klientami czy sympozjów, które z reguły wymagają skrupulatnego planowania, takie zadania można zlecić zewnętrznej agencji marketingowej. Może ona także posłużyć za narzędzie wspierające tworzenie kompetentnego oraz zgranego teamu pracowników – należy zlecić jej przygotowanie planu kursów albo zaplanowanie imprezy integracyjnej. Na rynku działają setki agencji reklamowych, warto jednak wybierać te, które dają dostęp do szerokiego zespołu doświadczonych profesjonalistów. Pozwala to na przekazanie wszelkich czynności promocyjnych jednej agencji, a co za tym idzie – większy nadzór nad wizerunkiem marki i integralnością kampanii.

Lokalizacja firmy:
K-MYK Agencja kreatywna
al. Powstania Warszawskiego 15
31-539 Kraków

Mob.: + 48 733-378-564
E-mail: [email protected]