Dlaczego badania wysokościowe są takie ważne

Psycholog to osoba, o której wiele osób nie ma nazbyt dobrego zdania. Wielu z nas sądzi, że zajmuje się jedynie zgłębianiem relacji swoich pacjentów z otoczeniem. Jak się jednak okazuje, wiedza psychologa stanowi nieocenioną pomoc przy ocenianiu predyspozycji do pracy w pewnych zawodach. I tak, badania psychologiczne przeprowadzane są m.in w stosunku do osób chcących pracować na wysokościach.

Badania wysokościowe: co obejmują?

Badania wysokościowe w zasadzie niewiele różnią się od tych, jakie przechodzą osoby zamierzające pracować jako kierowcy zawodowi. Podstawę stanowią testy temperamentalne, inteligencji, osobowościowe. Ich istotnym rozszerzeniem są testy aparaturowe, które pozwalają ocenić chociażby szybkość reakcji i zdolność do koncentracji uwagi. Dzięki testom aparaturowym jesteśmy w stanie ocenić czy dana osoba w dość szybki sposób zareaguje na to, co wydarzy się w czasie pracy. Do wykonywania tych testów psycholog stosuje takie urządzenia, jak stereometr, aparat krzyżowy i wirometr. To stosunkowo nieskomplikowane urządzenia, które dostarczają wielu informacji na temat osoby badanej. Badania wysokościowe psychologiczne w każdym wypadku obejmują też wywiad psychologiczny. W trakcie wywiadu osoba badana musi być z psychologiem naprawdę szczera. Zatajanie informacji mija się z celem.

Kto może wykonywać badania wysokościowe?

Nie każdy psycholog może wykonać badania wysokościowe. Uprawnionymi do ich wykonywania są ci specjaliści, którzy ukończyli studia podyplomowe na kierunku psychologia transportu. Posiadają oni tak wiedzę, jak i umiejętności do wykonywania tego typu badań. Badania wysokościowe wykonywane przez psychologa nie nakładają konieczności żadnego specjalnego przygotowania. Trzeba tylko pamiętać o zabraniu ze sobą okularów, jeżeli o obowiązku ich używania zdecydował okulista.

Lokalizacja firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]