Czynniki wpływające na cenę tłumaczeń

W efekcie otwarcia się naszego kraju na firmy z całego świata pojawiło się większe zapotrzebowanie na usługę przekładu. Dzień w dzień tłumacze wykonują mnóstwo uwierzytelnionych i zwykłych tłumaczeń na mniej bądź bardziej powszechne języki, zarówno na zlecenie klientów biznesowych, jak i zwykłych obywateli.

Mimo, że w sieci łatwo wyszperać darmowe narzędzia do translacji, długo jeszcze nie wyręczą one doświadczonych tłumaczy, bowiem skorzystanie z ich usługi jest nieraz obligatoryjne, np. gdy musimy przynieść poświadczone tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich przypadkach staramy się wstępnie oszacować koszt przekładu. Od czego zatem zależy koszt tłumaczeń?

Czynniki kształtujące ostateczny koszt tłumaczenia

Na to ile ostatecznie zapłacisz za przekład tekstu wpływ mają wyliczone poniżej czynniki:
1. Język, na który bądź z którego pragniemy przetłumaczyć tekst. Przekład z szeroko znanych języków romańskich (hiszpański, włoski) czy germańskich (holenderski, angielski) będzie zasadniczo tańszy aniżeli tłumaczenie z rzadziej znanych przez tłumaczy języków słowiańskich (między innymi ukraińskiego, słoweńskiego, rosyjskiego) bądź wschodnioazjatyckich (chińskiego, wietnamskiego).
2. Kierunek tłumaczenia. Translacja na język polski jest de facto o kilkanaście procent tańsza niż przekład na język obcy.
3. Stopień skomplikowania tłumaczenia albo zagadnienia, których dotyczy tekst. Translacja prac dyplomowych, umów handlowych czy referatów medycznych kosztuje więcej, dlatego że tłumacz musi posiadać nie tylko znajomość słownictwa charakterystycznego dla danej specjalizacji, ale też odpowiednią wiedzę, by poprawnie zinterpretować tekst wyjściowy i nie popełnić podczas przekładu niewybaczalnych pomyłek.
4. Czas realizacji przekładu. Jak przy większości usług, jeśli zamawiamy coś “ekspresowo” musimy przygotować się na wyższy koszt.

Dlaczego tłumaczenie poświadczone to większy koszt?

Warto zaznaczyć, że przekład różnego typu dokumentów jak np. paszport lub dokumenty szkolne (dyplom ukończenia studiów, certyfikat ukończenia szkolenia), musi wykonać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie nazywa się przysięgłym, bowiem tłumacz obowiązkowo uwierzytelnia go stemplem z numerem licencji tłumacza przysięgłego i swoim nazwiskiem, a informację o tym tłumaczeniu zapisuje w rejestrze, w którym oznacza czy tłumaczenie wykonano z kopii, odpisu lub oryginału, jak również przypisuje mu odrębny numer identyfikacyjny. Tłumacze przysięgli przeważnie posiadają stały cennik za translację najpopularniejszych dokumentów i świadectw, natomiast w przypadku nieodzowności zamówienia tłumaczenia poświadczonego innych pism, koszt usługi oblicza się co do zasady od długości tekstu finalnego (nie wyjściowego). W przekładzie przysięgłym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, podczas gdy w przekładzie zwykłym jest to 1800 znaków.

Lokalizacja firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]