Przechowywanie i transport odpadów – kontenery stalowe

Kup hakowce.

Nie wszystkie śmieci powinny być wyrzucane do koszy na surowce zmieszane lub wtórne. Dotyczy to głównie tych, które powstają w trakcie różnych prac budowlanych i renowacji, a także odpadów przemysłowych. Muszą one zostać odwiezione do wskazanego punktu zbiórki selektywnej, gdzie zostaną poddane utylizacji zgodnie z przepisami o odpadach. W wielu przypadkach mogą jednakże wyniknąć trudności powiązane z magazynowaniem oraz przewozem śmieci. Aby się przed nimi ustrzec, należy zaopatrzyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Kontenery na śmieci – rodzaje

Najpopularniejsze kontenery otwarte są przeznaczone do gromadzenia i przewozu gruzu, opakowań, starych mebli i podobnych odpadów. Dodatkowo dostępne są także kontenery uszczelniane, które bardzo dobrze sprawdzają się przy wywozie nieczystości półpłynnych i ciekłych (m.in. tych wytwarzanych w oczyszczalni ścieków). Szczelne łączenia są również wymagane w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, jak granulaty, wióry metalowe bądź trociny. Ich załadunek usprawnia zamontowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najprostsze w transporcie są rzecz jasna kontenery rolkowe, wyposażone w mechanizm usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery na odpady – dla których firm?

Adresatami oferty producentów kontenerów na odpady są rozmaite podmioty. Wśród nich można znaleźć m.in. ekipy sprzątające oraz parające się opróżnianiem strychów i piwnic, przedsiębiorstwa budowlane, a także wszelkiego rodzaju zakłady produkcyjne. Na kupno kontenerów na śmieci decydują się podmioty świadczące usługi wywozu gruzu i odpadów wielkogabarytowych. Odnajmują je one swoim klientom, a po napełnieniu przewożą do miejsca legalnego ich składowania bądź utylizacji.

Lokalizacja firmy:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]