System rozliczeń SWIFT – poznaj kody BIC popularnych banków

Kliknij tutaj, jeżeli szukasz szczegółowych informacji o systemie rozliczeń SWIFT.

Pomimo, iż praktycznie rzecz biorąc regularnie korzystamy z usług bankowych, mnóstwo osób pierwszy raz dowiedziało się o funkcjonowaniu systemu SWIFT w 2022 r. w kontekście rozważania wdrożenia sankcji względem Rosji w związku z wojną na Ukrainie. Jednak system SWIFT wykorzystywany jest już od lat 70-tych XX w. i stanowi jeden z podstaw wydajnego funkcjonowania światowego rynku finansów.

Co jest największym atutem systemu SWIFT?

SWIFT to akronim od Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, co po polsku znaczy Stowarzyszenia na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej. Powszechnie jednakże tego skrótu używa się po prostu do nazwania międzynarodowego systemu rozliczeń międzybankowych, bez którego dokonanie przelewów międzynarodowych byłoby bez wątpienia zdecydowanie bardziej złożone niż teraz. SWIFT to najpopularniejszy, jednak nie jedyny wykorzystywany współcześnie system tego rodzaju. Nie licząc przykładowo w Naszym kraju funkcjonują również z systemów: SEPA, SORBNET czy Elixir.Na całym świecie funkcjonują także rozmaite systemy lokalne, służące wyłącznie do rozliczeń bankowych na terenie jednego państwa.

Co jest zatem największą zaletą systemu bankowego SWIFT? Obejmuje on niemal wszystkie kraje świata, a przy tym korzystają z niego nie tylko banki, których liczba dzisiaj przekracza już 11 tys., ale również giełdy, domy maklerskie oraz wiele innych instytucji finansowych. Każdy partycypant systemu bankowego SWIFT musi mieć swój unikatowy kod (BIC – Bank Identifier Code), składający się z 8 znaków (cyfr i liter). Możliwe jest także przypisywanie kodu SWIFT oddziałowi banku, wówczas taki kod zawiera 11 znaków.

System SWIFT – przedstawiamy kody BIC najpopularniejszych polskich banków

Nawet jeśli zaledwie okazjonalnie korzystasz z transakcji międzynarodowych, dobrze jest pamiętać kod BIC/SWIFT własnego banku, a co najmniej wiedzieć jak szybko odszukać taką informację. Poniżej wymieniamy kody BIC najpopularniejszych banków, prowadzących placówki w Naszym kraju.

– Raiffeisen Bank Polska: RCBWPLPW
– BIC ALIOR BANK: ALBPPLPW
– Getin Bank: GBGCPLPK
– Bank BPH: BPHKPLPK
– Credit Agricole: AGRIPLPR
– Bank Millenium: BIGBPLPW
– BNP Paribas Bank Polska SA: PPABPLPK
– BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI: POLUPLPR
– PKO BP (w tym dla kont PKO Inteligo): BPKOPLPW
– Pekao SA (z żubrem): PKOPPLPW
– mBank (BRE): BREXPLPWMBK
– Santander Bank Polska: (dawniej BZ WBK): WBKPPLPP
– CitiBank: CITIPLPX
– ING Bank Śląski: INGBPLPW

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]