Robot do automatycznej windykacji należności – rozwiązania dla biznesu

Jeśli interesujesz się windykacją faktur, koniecznie skieruj się tutaj.

Jest mnóstwo różnych powodów, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za zakończone zlecenie. Problem z nieopłaconymi fakturami mają nie tylko właściciele firm, którzy oferują usługi dla biznesu, ale i podmioty z profilem działalności ukierunkowanym na osoby prywatne.

Windykacja – działania, mające na celu wyegzekwowanie spłaty zaległości

Przedsiębiorca ma prawo dochodzić niespłaconych należności poprzez windykację długu. Chociaż termin ten większości ludzi negatywnie się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to procedurę w trakcie której rozpoczyna się względem dłużnika szereg działań zgodne z aktualnymi aktami prawnymi. Działania te zmierzają do ściągnięcia zaległości. To tzw. windykacja polubowna, a więc systematyczne monitowanie dłużnika i ponawianie prośby o wniesienie opłaty. O ile ta metoda windykacji pozostanie bez odzewu, dalszą alternatywą jest windykacja sądowa. Jeśli firma obsługuje kilkudziesięciu czy kilkuset klientów i co miesiąc wypisuje taką samą ilość paragonów oraz faktur, niebezpieczeństwo, że jakaś część opłat nie będzie uiszczona w wyznaczonym czasie bez wątpienia wzrasta. W uporządkowaniu całego procesu związanego z księgowaniem faktur pomaga robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który dysponuje również modułem automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – procedura przypominania o obowiązku opłacenia faktury

Robot Flobo nie tylko monitoruje, czy na rachunek bankowy wpłynęła płatność od kontrahenta, ale w razie potwierdzenia jej braku we wskazanym terminie, rozpoczyna ona proces przypominania o obowiązku zapłacenia za fakturę. Przedsiębiorca wykorzystujący tę aplikację może dodać własne scenariusze działań podejmowanych w stosunku do nie płacących kontrahentów, określając między innymi odstęp czasu pomiędzy poszczególnymi wiadomościami upominającymi. Przypomnienie o przybliżającym się terminie płatności za fakturę wysyłana jest z aplikacji również przed jego upływem do tych kontrahentów, którzy w ciągu poprzedniego kwartału dwa razy wykonali przelew z opóźnieniem lub którzy nie opłacili faktury w terminie w ostatnim miesiącu. Jeśli wiadomości z przypomnieniem nie poskutkują, kolejnymi krokami automatycznej windykacji prowadzonymi przez Flobo jest wystawienie noty księgowej w wysokości 40 EUR, a później przekazanie zawiadomienia o zadłużeniu do BIG. Wreszcie, gdy wyliczone wyżej działania będą nieefektywne, aplikacja prześle sprawę do e-sądu.

Wykorzystanie aplikacji do automatycznej księgowości i windykacji oszczędza czas przeznaczany na nadzorowanie przychodzących przelewów, a po pewnym okresie bywa również przyczyną wyraźnej poprawy terminowości u klientów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]