Oferujesz usługi B2B? Dowiedz się, kiedy możesz wystawić notę księgową na 40 euro

Wejdź na flobo.io/opoznienia-w-platnosciach/nota-ksiegowa-na-40-euro/, aby odnaleźć odpowiedź na pytanie jak wystawić notę księgową na 40 euro.

Każdy przedsiębiorca na pewnym etapie swojej działalności natrafia na kontrahentów, którzy nie opłacają przesłanych im faktur w określonym terminie. Niecałe dziesięć lat temu był to spory problem dla biznesmenów. Na szczęście począwszy od 2013 roku w razie wyniknięcia opóźnień we wniesieniu opłaty polskie ustawodawstwo daje możliwość wystawiania spóźnionym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro.

Kiedy zgodnie z ustawą można wystawić noty księgowe na 40 euro, a kiedy na wyższe kwoty

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel może żądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej kompensaty zależna jest od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należność nie przekracza 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze powyżej tej kwoty, jednakże nie przekraczającej 50 000 zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 roku może natomiast wystawić notę na 70 euro, zaś gdy wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 000 zł – notę w wysokości 100 euro. Wypada zaznaczyć, iż notę księgową można wysłać dłużnikowi bezzwłocznie po wystąpieniu opóźnienia w płatności, w dodatku bez wymogu wcześniejszego upomnienia o przekroczeniu terminu. Powinno się jednak uwzględnić czy wystawienie kontrahentowi błyskawicznie noty księgowej na 40 – lub więcej – euro nie zepsuje budowanych nierzadko przez wiele lat dobrych stosunków biznesowych. W końcu przyczyną opóźnienia w przelaniu należności może być niespodziewane przeoczenie albo przejściowe problemy z wypłacalnością dłużnika, a nie jego intencjonalny zabieg. Dlatego właśnie, nota księgowa powinna być raczej jednym z kolejnych kroków procedury upominawczej.

Generator not księgowych na 40 euro – gdzie znaleźć?

W chwili, gdy wierzyciel pierwszy raz decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna szukać informacji, w jaki sposób należy określić jej wysokość w złotówkach, bowiem normy prawne mówią o nocie w walucie euro. Informacje o tym wyszczególniono w przytoczonym powyżej dokumencie – kwotę rekompensaty w polskim złotym oblicza się biorąc za podstawę uśredniony kurs euro ogłoszony przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin wniesienia opłaty za faktury.

Zainteresowanych zapraszamy do skorzystania z generatora not księgowych, dostępnego bezpłatnie przez Flobo – polską aplikację automatyzującą obsługę należności w firmach, która posiada także kompleksowy moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]