Na czym polega rozliczenie VAT metodą kasową?

Skieruj się na flobo.io/rachunkowosc/co-to-jest-metoda-kasowa/, aby znaleźć informacje o metodzie kasowej.

Przedsiębiorcy z reguły rozliczają się z urzędem skarbowym przy użyciu metody memoriałowej, według której obowiązek zapłaty podatku VAT powstaje w chwili wystawienia faktury za sprzedaż towaru bądź usług. W tej sytuacji fiskus nie patrzy na to czy na koncie płatnika VAT pojawiła się opłata od kontrahenta. W metodzie kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług zachodzi nie wcześniej niż po przelaniu od kontrahenta opłaty.

Rozliczenie metodą kawową – strategia na utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa

Brak wniesienia opłat w terminie nie jest rzadkością. Osoby prowadzące działalność gospodarczą często znajdują się w sytuacji, kiedy muszą wielokrotnie przypominać kontrahentowi o uiszczeniu opłaty za dostarczone towary lub wykonane usługi. Gdy takie sytuacje zdarzają się notorycznie, nawet świetnie radząca sobie firma może liczyć się z utratą płynności finansowej, nie opłacić wszystkich podatków w odpowiednim terminie i w rezultacie narazić się na wysokie grzywny nałożone przez urząd skarbowy. Szczęśliwie tak zwani mali przedsiębiorcy, czyli firmy których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczył wraz z podatkiem dwóch mln euro, są uprawnieni do korzystania z metody kasowej odraczając tym samym termin rozliczenia się z podatku do czasu otrzymania opłaty od kontrahenta. Mając na uwadze określony przez prawo limit z metody kasowej może skorzystać stanowcza większość krajowych właścicieli firm, jednak muszą oni pamiętać, że stosowanie z tej drogi rozliczenia działa też w odwrotnym kierunku. Tym samym jeżeli sami mają trudności z dochowaniem terminów płatności, nie będą mogli potrącić podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie zapłacą danej należności. Deklarację o zamiarze skorzystania z metody kasowej zgłasza się się urzędowi skarbowemu za pomocą druku VAT-R. Konieczne jest też przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym oraz obowiązkowe sygnowanie każdej wydanej faktury adnotacją “metoda kasowa”.

Co jest przyczyną, że biura rachunkowe nie rekomendują średnim firmom metody kasowej?

Biura rachunkowe często odradzają niewielkim firmom rozliczenie podatku od towarów i usług metodą kasową. Zwykle powodem tego jest problem z codziennym pilnowaniem wpływających płatności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa zmusza wszak do permanentnego ich śledzenia, by nie przegapić terminu rozliczenia podatku. W przypadku firm, które wysyłają co miesiąc do kilkunastu faktur nie jest to kłopot. Natomiast już przy kilkudziesięciu fakturach nadzorowanie przelewów pojawiających się na rachunku firmowym może pochłaniać nawet parę godzin dziennie. Dla takich przedsiębiorstw polecanym rozwiązaniem, które umożliwia redukcję niebezpieczeństwa omyłek przy księgowaniu oraz oszczędność czasu, jest zastosowanie aplikacji do automatycznej obsługi należności, jaką jest robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]