Inwestycja w sztabki złota – opcja dla każdego

Nie szukaj już więcej! W tym miejscu zamówisz sztabkę złota.

Odkładanie środków pieniężnych na koncie bankowym lub zakładanie lokat nie jest już tak korzystne jak pięć lat temu. Niezbyt wysokie oprocentowanie oferowane przez instytucje bankowe, ale również i powszechniejsza świadomość, że nie inwestowany kapitał zapewnia zysku spowodowały, że Polacy szukają sposobów, które pozwolą ich oszczędnościom dawać z czasem dodatkowy zysk. Obok kupowania udziałów funduszy inwestycyjnych, obligacji państwowych czy akcji, coraz większym popytem cieszą się metale inwestycyjne, a przede wszystkim – sztabki złota.

Złote sztabki – dlaczego zainteresowanie tym kruszcem pozostaje wysokie?

Z góry należy wyraźnie zaznaczyć, iż inwestycja pieniędzy w sztabki złota to wieloletnia inwestycja. Złoto zazwyczaj opiera się silniejszym i słabszym zawirowaniom obserwowanym w gospodarce, a nawet niestabilność polityczna i gospodarcza nierzadko zwiększa jego wartość. Naturalnie można odnotować wahania w jego ceny, jednakże przeglądając jej historyczny wykres natychmiast można zauważyć, że wraz z upływem lat idzie ona w górę. Dlaczego? Od setek lat ilość tego kruszcu w aktywnym obiegu w zasadzie się nie zmienia. Dawno temu był on walutą, obecnie jest szeroko wykorzystywany w przemyśle, elektronice czy medycynie, jak również – wciąż na potężną skalę – w złotnictwie i sztuce. Pomimo, iż pozyskiwanie złota wciąż trwa i teoretycznie powinno go przybywać, odzyskiwanie tego metalu zastosowanego m.in. przy produkcji sprzętu elektronicznego (jak kable USB czy też odtwarzacze CD) jest w szeregu przypadków nieopłacalny, skutkiem tego popyt na złoto trzyma się wysokim poziomie i oczekuje się, że w przyszłości trend ten raczej nie ulegnie zmianie.

Złote sztabki – wytwarzane w licznych wagach

Czytając o inwestycji oszczędności w sztaby złota większość inwestorów momentalnie uzna, iż to nie dla nich, ze względu na ogromny koszt. Jednak sztabki złota odlewa się w różnych wagach, więc w zasadzie każdy może sobie pozwolić na lokatę jakiegoś wycinka oszczędności w ten szlachetny metal. Złoto można zamówić już w sztabkach o wadze 1 g, 2,5 g bądź 5 g. Te drobne sztabki są też znakomite na prezent. Więksi inwestorzy, posiadający większy kapitał często nabywają większe sztabki złota o wadze 50 g, 250 g, a nawet 1000 g. Warto jednak pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze, nie można rozłamać kupionej sztabki przy ewentualnej odsprzedaży. Po drugie, wybierając większą sztabkę kupimy złoto po wyraźnie niższej cenie. Zatem należy zamawiać sztabki złota o różnym ciężarze albo zdecydować się na kupno tzw. combibarów, które są fabrycznie rozparcelowane na niewielkie kawałki o wadze 1 g.

Lokalizacja firmy:
ADACTUS Sp. z o. o.
Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa

Mob.: +48 880 555 111
E-mail: [email protected]